יום חמישי, 1 במרץ 2012

Happy Purim from Shachar Siboni to Robyn

Happy Purim!

I wish  you to have the most beautiful costume in the world!
I wish you to be healthy and have a good luck!


We have a Purim party at school and then we don't study for 3 days!
Do you have a Purim party at school?
Do you study after the party? 

From,
Shacharפורים שמח!

אני מאחלת לך את התחפושת הכי יפה בעולם!
אני מאחלת לך להיות בריאה ושתקבלי הרבה מזל!

יש לנו מסיבת פורים בבית הספר שלנו ואז אנחנו לא לומדים למשך 3 ימים!
האם יש לכם מסיבת פורים בבית הספר?
האם אתם לומדים אחרי המסיבה?

ממני,
שחראין תגובות:

הוסף רשומת תגובה