יום רביעי, 29 בפברואר 2012

The End of the Story Ofir - Rachel

But she remembered something… Yesterday, after her fight with Mika, she made a wish that she would never meet Mika. "Uhhhh… Now I understand!" Ofir thought. "Wait, so my wish came true? And Mika is popular now? Why did I have to express that wish anyway?"
She searched on the Facebook: "How to return my lost friend" . She found an address of a witch. Her name was Didly Didly Dam-Tam-Tam! When she pressed on the witch's name she heard an evil jingle. Before Ofir understood what was going on, lights came out of her computer and the witch was already in her room.
"What is that? Who are you? And what are you doing in my room?" Ofir shouted.
"I am Didly Didly Dam-Tam-Tam!" The witch told her. "But you can call me Debby".
"Okay, Debby, what are you doing here?" Ofir asked. "I came to help you to return your lost friend. But, you've got to bring me two rat's eyes, bat's wings, tiger's claws, frog's teeth and zebra's legs." The witch said.
"Well okay… I have no idea why I have this, but in case I have: two rat's eyes, bat's wings, tiger's claws, frog's teeth and zebra's legs." Ofir said. The witch thought in surprise: "Why?........''
"Then now," the witch said. "Everything came back to normal and Mika won't remember anything…!" "Well it's about the time!" Ofir thought…
The next day Ofir came to Mika and asked her,"Mika, do you remember me?"
"Sure I remember you, silly." Mika said, "You are my BFF! "
"Of course, I am!" Ofir said.
"Ofir!"
"Mika!"

  The End                                                                   

  

אבל היא נזכרה במשהו... אתמול, לאחר הריב שלה עם מיקה, היא הביעה משאלה שהיא בחיים לא הייתה פוגשת את מיקה. "אההההה...עכשיו אני מבינה!" חשבה אופיר. "רגע, אז המשאלה שלי התגשמה? ומיקה פופולארית עכשיו? למה הייתי צריכה להביע את המשאלה הזאת בכלל?"
היא חיפשה בפייסבוק: "איך להחזיר את החברה האבודה שלי" . היא מצאה בפייסבוק כתובת של מכשפה. השם שלה היה דידלי דידלי דם-טם-טם! כשהיא לחצה על שמה של המכשפה היא שמעה ג'ינגל מרושע. לפניי שאופיר הבינה מה קורה, אורות יצאו מהמחשב שלה, והמכשפה הייתה כבר בחדרה.
"מה זה? מי את? ומה את עושה בחדר שלי?" אופיר צעקה.
"אני דידלי דידלי דם-טם-טם!" המכשפה אמרה לה. "אבל את יכולה לקרוא לי דבי".
"אוקי דבי, מה את עושה פה?" שאלה אופיר. "באתי לעזור לך להחזיר את החברה האבודה שלך. אבל, את חייבת להביא לי שתי עיניי עכברושים, כנפיי עטלפים, ציפורניי נמר, שיניי צפרדעים ורגליי זברות." אמרה המכשפה.
"טוב אוקי... אין לי מושג למה יש לי את זה, אבל במקרה יש לי: שתי עיניי עכברושים, כנפיי עטלפים, ציפורניי נמר, שיניי צפרדעים ורגליי זברות." אמרה אופיר.
המכשפה חשבה לעצמה: "למה?........"
"אז עכשיו" אמרה המכשפה "הכל יחזור למצב הנורמלי ומיקה לא תזכור שום דבר.....!"
"טוב הגיע הזמן!" חשבה אופיר.
ביום למחרת, אופיר באה למיקה ושאלה אותה: "מיקה, את זוכרת אותי?"
"כמובן שאני זוכרת אותך, טיפשונת." אמרה מיקה "את חברתי הטובה!"
"ברור שאני כן!" אמרה אופיר.
"אופיר!"
"מיקה!"

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה