יום שישי, 10 בפברואר 2012

Hannah to Or

…..stopped the door from closing. His eyes looked fierce and determined. (Oooooooohhhhhhhhh) He looked at the two girls and said “Where are your parents?” The two girls looked at each other they had an eerie feeling about the man. “We are alone. Why do you ask?” The man said “I am here to grant you three wishes. Your parents must not know.”
“Who are you?” asked the girls. “For I have no identity. I am a master of disguise.” Replied the man.
“Very Well.” The girls said. “We are so very sorry, but we are not allowed to talk to strangers.”
“I am not a stranger. I am genie.”
“How would we know, you said you are a master of disguise?”
“Listen thanks you for the offer but we must be going.”
“What if I can make you a deal? If you take my three wishes, I will grant you one extra wish. This is wish will prevent you from any danger in the future.
“Fine, we will take the three wishes but, if you harm us in anyway the deal is off.”
“Perfect.” The man said with excitement.
The first girl said “I want to travel the world without troubles in my way.”
The man stood still, he took his lamp that was attached to his belt, and blew.
At that moment the girl’s life was seen at a different point of view.
He had turned her into a……………..אבל הוא עצר את הדלת. העיניים של האיש חזק ונחוש. (אוווו) האיש ראה את הילדות ואמר "איפה את ההורים שלהן?" השני ילדות אמרנו "אנחנו לבד.למה אתה שאלת?" האיש אמר אני פה כי אני רוצה להניק אתן שלושה משאלות. ההורים שלו לא צריך לדעת. "מי אתה?" הילדות שאלת." כי אני אין זהות.אני אמן בתחפושות."
"בסדר." סליחה אבל אנחנו לא יכלות לדבר עם זרים.
"אני לא זר, אני ג"ני."
"איך היינו שאתה ג"ני. אתה אמר שאמן בתהפושות."
" תודה על ההצעה, אבל אנחנו צריכות ללכת."
"מה עם אני עושה איתך עסקה. עם אתה לוקח שלוש המשאלות שלי. אני יעניק לך משאלה אחת יותר. רצון זה ימנע ממך פגיעה בעתיד."
"בסדר, אנחנו ניקח את שלוש משאלות, אבל אם אתה מזיק לנו בכל מקרה ההסכם בבוטל."
"מצוון." אמר האיש
ילדה אחת אמר "אני רוצה לנסוע את העולם ללא באיות בדרך שלי."
האיש עמד מלכת. הוא לקח את המנורה שלו ובוצץ.
באותו רגה החיים שך הילדה נראתה בשלב מבט שונה.
האיש פנה הוא אל............


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה