יום חמישי, 23 בפברואר 2012

The End of the Story Veronica- Noa

From: Veronica to Noa
.....ice cream!!!! Chen ate a piece of the ice cream and called Dan and Jake. When Dan and Jake saw the ice cream room they said together, "OMG!!!" and started eating. Suddenly they saw a big witch! She told them, "Eat, eat, get fat and I'll eat you  hhhhhhhhh!"
They ran away from the house. When they got to the place from where everyone could go home, Chen said:" We will never talk about it anymore, you got it?"
THE END!

מורוניקה לנועה
..... גלידה!!!! חן אכלה חתיכה מהגלידה וקראה לדן וג'ייק. כשדן וג'ייק ראו את חדר הגלידה הם אמרו ביחד:" אלוהים אדירים!!" והתחילו לאכול. פתאום הם ראו מכשפה גדולה! היא אמרה להם:"תאכלו, תאכלו תשמינו ואני אוכל אתכם! מועחעחעחעח!!" הם רצו מהר מהבית. כשהגיעו לנקודה שהיו שכל אחד היה צריך ללכת לביתו, חן אמרה:"אנחנו לא מדברים על זה בחיים,הבנתם?
הסוף!
  

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה